• Email ons: info@raadisdaad.nl
  • Bel ons: 06 52 06 44 85

Over ons

Inleiding

Stichting Raad is Daad is een initiatief van Özlem. Zij heeft zich de afgelopen vijftien jaar als vrijwilliger ingezet voor de financiële zelfredzaamheid van bewoners. Ze is van Turkse komaf en heeft in de loop der jaren een groot netwerk van Turkse/allochtone gezinnen opgebouwd. Geregeld gaat zij bij deze gezinnen langs om hen te helpen met administratieve zaken zoals bijvoorbeeld het aanvragen van subsidies of het doen van de belastingaangifte. Door haar sterke inlevingsvermogen, begrip van verschillende culturen en laagdrempelige aanpak, werd haar netwerk steeds groter. Hieruit ontstond uiteindelijk het idee om te beginnen met Stichting Raad is Daad, om op deze manier, een grotere groep mensen te bereiken en deze beter te kunnen begeleiden. Middels spreekuren in de wijk heeft zij veel gevallen van armoede in haar eigen buurt ontdekt. Zij heeft deze bewoners geholpen met het op orde brengen van hun financiën. Tevens is zij een belangrijke schakel tussen bewoners en instanties die bewoners verder kunnen helpen.

Doel

Stichting Raad is Daad beoogt het actief signaleren en aanpakken van verborgen armoede, helpen en coachen van mensen doormiddel van trainingen in financiële zelfredzaamheid en het informeren over beschikbare voorzieningen voor zorg, welzijn en onderwijs.
Stichting Raad is Daad bevordert de maatschappelijke ontwikkeling van burgers in Amsterdam die hulp kunnen gebruiken; gezinnen, ouderen of alleenstaanden met een laag inkomen die moeilijk rond kunnen komen en daardoor onvoldoende sociaal verbonden zijn in de samenleving. De stichting lokaliseert mensen die hulp nodig hebben en biedt ondersteuning. Daarnaast traint zij mensen die zich vrijwillig willen inzetten voor medebewoners die niet (voldoende) financieel zelfredzaam zijn. De stichting verbindt bewoners met elkaar. Het doel is het creëren van een kansrijke omgeving waarin iedereen in gelijke mate meedoet en zichzelf kan zijn door elkaar te ontmoeten, van en over elkaar te leren en netwerken te vormen.

Activiteiten

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren organiseert de stichting laagdrempelige activiteiten.
Er worden voorlichtingen en (mobiele) spreekuren georganiseerd in moskeeën, buurthuizen en scholen in de wijken. Verder organiseert de stichting bijeenkomsten zoals de cursus ‘Budget in Balans’ met als doel de financiële zelfredzaamheid te bevorderen van de deelnemers door middel van voorlichting en trainingen. De deelnemers krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen en meer vertrouwen in verschillende instanties. Een onderwerp tijdens cursus is bijvoorbeeld voorlichting over en hulp bij aanvragen van voorzieningen. Het doel is om deelnemers (weer) mee te laten draaien in de maatschappij door hun zelfvertrouwen een boost te geven. Door een ‘veilige haven’ te zijn voor deze mensen, ervaren zij minder gevoelens als wanhoop en angst bij een (financiële) tegenslag. We streven ernaar om de mensen die bij ons aankloppen voor hulp, op te leiden tot bewuste en actieve burgers. Dit alles wordt gedaan door de inzet van de vele vrijwilligers die de stichting rijk is.

Partners

Stichting Raad is Daad is in de afgelopen jaar ondersteund door:
– VSBfonds
– Oranje Fonds
– Kansfonds
– Stichting van Schulden naar Kansen
– Gemeente Amsterdam

Daarnaast werkt Stichting Raad is Daad samen met:
– Eigenwijks
– Combiwel
– Mantelzorger
– Platform West
– Stichting Aminah