• Email ons: info@raadisdaad.nl
  • Bel ons: 06 52 06 44 85

Training Grip op je Knip

Stichting Raad is Daad organiseert voor bewoners van alle Amsterdamse stadsdelen trainingen met als doel administratieve- en financiële basisvaardigheden aan te leren.

Deel 1: Basisadministratie
In Grip op je Knip leren deelnemers leren over manieren waarop ze hun inkomen kunnen verhogen, uitgaven te verlagen, te sparen en leren hoe ze overzicht houden. Hierdoor verbeteren zij hun financiële situatie structureel. De inhoud van deze cursus wordt deels gebaseerd op de cursus Budget in Balans die in 2019 door stichting Raad is Daad werd georganiseerd. Aan de orde komen o.a.
– Wat moet ik bewaren
– Hoe bewaar ik mijn administratie ? Hoe werkt DigiD?
– Wat kan ik met Mijnoverheid? Toeslagen, hoe werkt het?
– Hoe kan ik sparen?
– Gemeentelijke regelingen, zorgverzekeringen

Dit onderdeel heeft 4 bijeenkomsten van 4 uur.

Deel 2: Meedoen in de maatschappij
Deelnemers die overzicht en grip hebben op hun financiële situatie, deze structureel hebben verbeterd, zijn klaar om zich te oriënteren op mogelijkheden om (weer) te participeren in de maatschappij. In dit laatste onderdeel van de workshopcyclus Grip op je Knip, wordt aandacht besteed aan het zoeken en vinden van (betaald) werk. Aan de orde komen o.a. oriëntatie om je vaardigheden en competenties
– Cv maken
– Vrijwilligerswerk zoeken
– Werk zoeken

Dit onderdeel heeft 2 bijeenkomsten van 4 uur.