• Email ons: info@raadisdaad.nl
  • Bel ons: 06 52 06 44 85

Schuld

Schuldhulp mogelijkheden

Heb jij weinig geld? Maken jouw schulden het jou moeilijk? Dat is natuurlijk niet leuk. Het leven is soms al lastig genoeg, zonder dat je je druk hoeft te maken over geld. Daarom biedt de gemeente Amsterdam hulp aan Amsterdammers met een laag inkomen. Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid om inwoners te helpen bij het oplossen van hun schulden. De gemeenten kunnen, binnen het kader van de wet, zelf bepalen hoe zij hulp bieden.

Hulp van gemeente bij schulden

De gemeente helpt de schuldenaar niet alleen met financiële problemen, maar ook met problemen die daarmee samenhangen. Bijvoorbeeld problemen met het vinden van werk of problemen binnen het gezin. Gemeenten kunnen de uitvoering van het minnelijk traject ook uitbesteden, bijvoorbeeld aan een kredietbank of stadsbank. De gemeente blijft dan wel zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de hulpverlening.

Er zijn verschillende soorten hulp:

Minnelijk traject

Bij een minnelijk traject maakt de gemeente afspraken met de schuldeisers over de aflossing van de schulden. Dit heet schuldbemiddeling.

Wettelijk traject (wsnp)

Lukt een minnelijk traject niet, bijvoorbeeld omdat 1 of meerdere schuldeisers niet willen meewerken? Dan kan een wettelijke traject worden ingezet. Een rechter beslist dan hoe de schulden worden aangepakt. U moet hiervoor een verzoek voor wettelijke schuldsanering indienen bij de rechtbank. De gemeente kan u hierbij helpen.

Budgetbeheer

Budgetbeheer betekent dat de gemeente of een schuldhulpverlener uw inkomen beheert en zorgt voor de betalingen. Zo ontstaan er geen nieuwe schulden of betalingsachterstanden. Als uw gemeente u het budgetbeheer verplicht oplegt, moet u daaraan meewerken.

Budgetadvies

Budgetadvies wil zeggen dat de gemeente of schuldhulpverlener advies geeft over het op orde houden van uw inkomsten en uitgaven.

Cursussen, workshops en trainingen over het voorkomen en regelen van schulden

Bij (dreigende) schulden kunt u bij de gemeente of het maatschappelijk werk navragen of er voor u geschikte cursussen zijn. Dit kan per gemeente verschillen. De gemeente kan u ook verplichten een cursus te volgen als onderdeel van de schuldhulpverlening.

Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk kan mensen helpen die niet in aanmerking komen voor een minnelijk traject of een wettelijk traject.

Adempauze bij schulden

Gemeenten kunnen via de rechter schuldeisers dwingen om maximaal 6 maanden te stoppen met het opeisen van schulden. Dit staat in een besluit van het kabinet om mensen met schulden adempauze te geven. Zo krijgen deze mensen tijd om een oplossing voor hun problemen te vinden. Tijdens de adempauze (‘moratorium’) moeten zij wel geld opzij zetten voor afbetaling van hun schulden. Het is de bedoeling dat deze adempauze vanaf 1 april 2017 mogelijk wordt.

Vaststellen beslagvrije voet eenvoudiger

De beslagvrije voet is het deel van het inkomen van iemand met schulden waar schuldeisers geen beslag op mogen leggen. De gerechtsdeurwaarder stelt de beslagvrije voet vast. Als deze te laag wordt vastgesteld heeft een schuldenaar te weinig geld om van rond te komen. En heeft de schuldeiser te hoge verwachtingen over de aflosmogelijkheden van de schuldenaar. De berekening van de beslagvrije voet is te ingewikkeld. De Tweede en Eerste Kamer hebben de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet aangenomen. De wet zorgt ervoor dat de berekening van de beslagvrije voet eenvoudiger wordt en gaat naar verwachting in 2018 in.

Mensen kunnen op de website ‘uwbeslagvrijevoet.nl’ zelf berekenen op welk deel van hun inkomen geen beslag mag worden gelegd.