• Email ons: info@raadisdaad.nl
  • Bel ons: 06 52 06 44 85

Kwijtscheldingen

Verzoek kwijtschelding van belasting

Krijgt u een belastingaanslag van de Belastingdienst? En kunt u de aanslag niet betalen? Dan kunt u om kwijtschelding vragen. U hoeft de aanslag dan niet meer te betalen. U kunt (gedeeltelijke) kwijtschelding van uw belastingschuld krijgen als u niet genoeg geld heeft om uw aanslag te betalen. De Belastingdienst berekent daarvoor uw inkomsten en uitgaven. De belastingdienst verleent kwijtschelding als u onvoldoende vermogen en/of betalingscapaciteit hebt om de belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen.

Wanneer krijgt u geen kwijtschelding?

Er zijn situaties waarin de Belastingdienst geen kwijtschelding verleent. De meest voorkomende situaties zijn:

  • De belastingaanslag betreft motorrijtuigenbelasting.
  • U vermeldt de gevraagde gegevens niet of onjuist op het verzoekformulier.
  • U hebt de vereiste belastingaangifte niet gedaan.
  • U hebt bezwaar gemaakt of bent in beroep gegaan tegen de hoogte van de belastingaanslag. En hierop is nog niet beslist.
  • Het is aan uw opzet of grove schuld te wijten dat er te weinig belasting is geheven en daarom is de belastingaanslag opgelegd.
  • De belastingaanslag is opgelegd omdat u geen of een onjuiste loonbelastingverklaring hebt ingevuld.
  • U bent toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen (WSNP). Geef in deze situatie het aanslagbiljet aan uw WSNP-bewindvoerder.

Voor een betalingsregelingsverzoek bij de Belastingdienst kunt u op deze link klikken. U wordt dan direct doorverwezen naar het betalingsverzoekformulier.

Verzoek kwijtschelding van gemeente

Als u de gemeentelijke belasting niet kunt betalen, kunt u uw gemeente vragen om kwijtschelding. De gemeente bepaalt van welke belastingen kwijtschelding mogelijk is. Of u daadwerkelijk voor kwijtschelding in aanmerking komt, beoordeelt de gemeente. Hiervoor kijkt de gemeente naar uw vermogen en inkomen en de uitgaven die u moet doen. Tevens is het is mogelijk dat u automatisch kwijtschelding krijgt van uw gemeentelijke belastingen. Dit hangt af van de gemeente waar u woont. Informeer daarom bij uw gemeente of zij deze regel hanteert. Zolang uw inkomen niet verandert, hoeft u dan in de jaren erna geen belasting te betalen. En u hoeft niet ieder jaar opnieuw een aanvraag voor kwijtschelding te doen.

Op de website van de gemeente kunt u meer informatie vinden en de eventuele voorwaarden om in aanmerking te komen voor een kwijtschelding.