• Email ons: info@raadisdaad.nl
  • Bel ons: 06 52 06 44 85

Bijstand

Bijstandsuitkering

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u onvoldoende inkomen of vermogen heeft om van te leven en u geen recht heeft op een andere uitkering. De aanvraag voor een bijstands- of IOAW-uitkering doet u bij uw gemeente. Uw gemeente bepaalt of u een uitkering krijgt. Als u voor 1965 bent geboren, komt u misschien in aanmerking voor een IOAW-uitkering. Ook dat beslist de gemeente.

U heeft recht op bijstand als u voldoet aan de voorwaarden. En niet genoeg inkomen of vermogen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. En ook niet in aanmerking komt voor een andere uitkering.

Voorwaarden bijstand

  • U woont rechtmatig in Nederland.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien. Woont u samen met uw echtgenoot of voert u een gezamenlijke huishouding met iemand? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee.
  • U kunt geen beroep doen op een andere uitkering.
  • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.
  • U doet mee aan activiteiten die uw gemeente u aanbiedt om werk te vinden.
  • U heeft basiskennis van de Nederlandse taal. Of doet moeite om de Nederlandse taal beter te leren beheersen.

Vermogenstoets

Om te bepalen of u recht heeft op bijstand bekijkt uw gemeente of u niet te veel vermogen bezit. Zoals spaargeld. Heeft u meer vermogen dan toegestaan? Dan kunt u hiermee in uw levensonderhoud voorzien. En heeft u geen recht op bijstand totdat u dit geld heeft opgemaakt. Het bedrag dat u maximaal aan vermogen mag bezitten is afhankelijk van uw leefsituatie.


Leefsituatie Maximaal toeestaan vermogen
Gezamenlijke huishouding € 12.040
Alleenstaande ouder € 12.040
Alleenstaande € 6.020

Aanvragen

Het verschilt per gemeente hoe u een bijstandsuitkering aanvraagt. Er zijn 2 manieren, online via werk.nl of rechtstreeks bij uw gemeente. Om te zien hoe u uw aanvraag doet, klikt u op de onderstaande blauwe knop. Daarna logt u in met DigiD. Deze vraagt u aan op www.digid.nl. Doorloop na het inloggen alle stappen. U krijgt dan te zien hoe u de aanvraag doet en u wordt automatisch bij UWV ingeschreven en geregistreerd als werkzoekende. Het bewijs van uw inschrijving vindt u in uw Werkmap op werk.nl.

Bijstandsuitkering / IOAW-uitkering aanvragen